Belstal. Produkcja i dystrybucja elementów wytłocznych, wytłaczanie blach, tłoczenie głębokie.

Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Home Polityka jakości

Polityka jakości

Priorytetowym celem firmy BELSTAL sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez świadczenie – na wysokim i stabilnym poziomie jakościowym – usług związanych z przeróbką plastyczną blach oraz osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości produkowanych wyrobów dla branży AGD i przemysłu samochodowego.

Produkowane przez nas wyroby muszą spełniać wyspecyfikowanie wymagania techniczne i jakościowe odpowiadające jednocześnie potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów.

Naszym Klientom pragniemy zapewnić kompleksową jakość usług, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej, wielodyscyplinarnej wiedzy inżynierskiej z praktycznym doświadczeniem.

Nasz Personel jest kompetentny na podstawie kierunkowego wykształcenia, odbytych szkoleń, umiejętności interpersonalnych oraz praktycznego doświadczenia.

Nasz cel realizujemy poprzez:

  • stałą orientację na potrzeby i oczekiwania Klientów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych,
  • indywidualne i rzetelne podejście do każdego Klienta i zdobycie jego trwałego zaufania,
  • spełnianie wszystkich wymagań ustawowych i przepisów prawnych obowiązujących w naszej branży,
  • podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i fachowości pracowników firmy oraz rozwijanie w nich poczucia odpowiedzialności za jakość produkowanych wyrobów i świadczonych usług,
  • doskonalenie wszystkich procesów realizowanych w Naszej firmie.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Zarządu i pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz wymagań normy PN – EN ISO 9001:2009.

Tak postawioną politykę jakości realizujemy wspólnie z pracownikami,(gdzie elementem wspomagającym System Zarządzania Jakością ISO jest rygorystycznie przestrzegany wdrożony system samokontroli) dbając o jej aktualność .

 

Certyfikowana firma

Certyfikat


Informujemy Państwa, że nasza firma otrzymała certyfikat jakości ISO.
Otrzymane wyróżnienie jest wyrazem wiarygodności, zwiększa prestiż oraz konkurencyjność firmy.